Tour operator

speciální

zakázkový

program pro 

cestovní kanceláře 

Cílem systému je zajistit veškeré služby klientům v daný čas a na daném místě. Systém je v současnosti určen pouze pro pracovníky firmy Tour operátora. Jednotlivé kanceláře mohou být rozmístěny kdekoliv po světě v cílových destinacích cestovních kanceláří. Jediným předpokladem je dostupnost internetu.

Online sdílení

Data ze všech kanceláří jsou uložena v jednom společném uložišti. Všichni tak vždy pracují nad aktuálními daty.

Výlety

Vizuální plánovač výletů je jedním z hlavních forlulářů systému. Jsou zde přehledně zobrazeny zvolené aktivity za každého klienta v daném časovém období.

Přehledy

Pro dané období je vždy možné zobrazit přehled s maximem údajů o každém klientovi na jednom řádku. Pro přehlednost je v záhlaví umožněno filtrování vždy za konkrétní měsíc v roce. 

Databáze klientů

Základní část systému tvoří databáze klientů. V této části jsou ke každému klientovi ukládány všechny známé informace.

Na dotaz 

Hlavní menu

Po přihlášení do systému přiděleným jménem a heslem se uživateli zobrazí menu dle obrázku v levé části. Přihlášené uživatele je možné členit do kategorií dle jejich pracovního zařazení. Dle kategorie přihlášeného uživatele jsou následně v menu dostupné pouze odpovídající volby. Zobrazené menu člení činnosti dle věcných celků. Toto menu je pouze orientačním příkladem možné struktury. Navrhováno je vždy dle konkrétního zadání zákazníka. Zobrazeny jsou zde pouze funkční volby používané pro činnost firmy Tour operátora. Další část systému tvoří potřebné číselníky a nastavení. Tato data netvoří hlavní část systému, ale slouží pro usnadnění práce s programem. Jedná se například o číselníky hotelů, cestovních kanceláří, seznam pracovníků firmy Tour operátora, nastavení jejich přístupu do systému a další pomocná data.

Ukázka programu Tour operator

Databáze klientů

Základní část systému tvoří databáze klientů. V této části jsou ke každému klientovi ukládány všechny známé informace. Pro dané období je vždy možné zobrazit přehled s maximem údajů o každém klientovi na jednom řádku. Pro přehlednost je v záhlaví umožněno filtrování vždy za konkrétní měsíc v roce. Příklad přehledu databáze klientů je na následujícím obrázku.

Formulář

Následující obrázek zobrazuje formulář pro zadání nového klienta nebo editaci vložených údajů. Jsou zde všechny potřebné údaje o klientovi, aby bylo možné zajistit odpovídající služby a transfery. Údaje jako cestovní kancelář nebo hotel jsou vybírány prostřednictvím seznamu z číselníku, ostatní jsou vkládány ručně. V případě, že s klientem cestovní kanceláře cestují i další osoby, je možné je zde zadat také.

Výlety

Vizuální plánovač výletů je jedním z hlavních forlulářů systému. Jsou zde přehledně zobrazeny zvolené aktivity za každého klienta v daném časovém období. Počátek i konec období lze volitelně nastavit. V horní a levé části jsou umístěny posuvníky pro nastavení měřítka zobrazení. Z tohoto formuláře lze upravovat údaje o klientovi, plánovat jeho aktivity, případně vše vytisknout pro další využití. Všechny dostupné fukcionality nelze obecně popsat. Jsou programovány zakázkově. Příklad zobrazení dat v plánovači výletů je zobrazen níže.

Denní rozvrhy

Jako příklad jedné z dalších částí systému jsou denní rozvrhy. Zde je možné přehledně zobrazit nebo vytiskout všechny naplánované aktivity. Může se jednat o celkový přehled všech aktivit za časové období, nebo seznam úkolů, které má zajistit konkrétní operátor. Příklad je opět uveden zde.

Ukázka programu Tour oprator

Na dotaz 

Arity

S vedením účetnictví máme zkušenosti již 22 let a od roku 2003 se zabýváme také poskytováním software.

Arity.cz 2018