EPO

program pro správu pošty 

Základním posláním tohoto projektu je evidence došlé a odeslané pošty. Existuje ve dvou variantách. První je určena především o obecní a městské úřady a další organizace tohoto typu. Druhá varianta je upravena pro ostatní firmy a organizace, které mají za povinnost, nebo potřebují evidovat došlou a odeslanou poštu. Obě varianty lze provozovat jak v jednouživatelském, tak v síťovém režimu.

Legislativa 

Program respektuje legislativní normy dané zákonem pro tuto evidenci.

Zálohování 

Samozřejmou součástí programu je zálohování dat. Pomocí této volby lze provést bezpečnostní zálohu nebo obnovení dat z daného uložiště. Sloužit může i pro přenos dat mezi dvěma počítači.

Přílohy

Ke každému záznamu došlé nebo odeslané pošty lze připojit i přílohu. Pomocí tohoto tlačítka se prvotně příloha připojí a při každém další použití se otevře.

Přiřazení osoby 

Každému záznamu pošty je možné přiřadit osobu uloženou v programu EPO, která bude daný případ vyřizovat. Za případ bude zodpovědná a může mít stanoven termín vyřízení.

Kniha pošty

Hlavní část programu EPO tvoří kniha pošty. Jedná se o přehled, kde každý řádek reprezentuje jednu konkrétní došlou nebo odeslanou poštu. Prostřednictvím ikonek v záhlaví lze z tohoto přehledu provádět dílčí operace. Hlavní volby umožňují přidávat nové záznamy vlastní, nebo doručené pošty. V případě potřeby je zde i veden sběrný arch. Dle potřeby je možné provádět editaci již pořízených záznamů, nebo jen pouze prohlížet. Výsledkem tohoto pořizování záznamů o došlé a odeslané poště je tisk knihy pošty.

Ukázka programu EPO

Skupina pošty

Jednotlivé záznamy vlastní a došlé pošty je možné zařazovat do skupin. Skupin lze využít například pro rozčlenění pošty na jednotlivé případy. Pro každý případ řešený korespondencí je možné založit vlastní skupinu. Pokud je následně každá pošta, týkající se tohoto případu označena touto skupinou, lze snadno zobrazit pouze poštu za dané období, týkající se daného případu. Jako příklad může posloužit reklamace pana Nováka za poplatek za svého psa. Pokud je očekávána rozsáhlejší koresponcence ohledně tohoto případu, založí se nová skupina „Reklamace pes Novák“. Následně je veškerá korespondence ohledně tohoto případu označována touto skupinou. Pokud bude kdykoliv třeba najít veškerou korespondenci ohledně případu reklamace pana Nováka, stačí zobrazit záznamy pošty ze skupiny „Reklamace pes Novák“. Program vygeneruje tiskový výstup, obsahující všechny záznamy pošty s touto skupinou.

Ukázka programu EPO

Spisový a skartační znak

Jednotlivé záznamy pošty lze označit i spisovým znakem. Součástí programu EPO je číselník dostupných spisových znaků. Potřebné záznamy lze označit jako aktivní. Následně se budou u pořizovaných záznamů pošty nabízet jako dostupné spisové znaky. Tato varianta umožňuje eliminovat nevyužívané spisové znaky a nabízet pouze ty potřebné. V případě potřeby lze použít i skartačních znaků.

Nastavení přístupu

Využití programu EPO se předpokládá pro více osob. Není však možné, aby všichni mohli provádět veškeré operace a úpravy. Přístup do programu je tedy možno omezit pomocí přihlašovacího formuláře. Jeho prostřednictvím se mohou přihlásit pouze ti uživatelé, kteří jsou v programu definování. Každému je možné určit jeho roli, zda bude Host, Uživatel nebo Správce. Dle této role má daný uživatel odpovídající práva na prohlížení nebo upravování záznamů pošty.

Ukázka programu EPO

Arity

S vedením účetnictví máme zkušenosti již 22 let a od roku 2003 se zabýváme také poskytováním software.

Arity.cz 2018