Deny

nejzákladnější verze programu Cromelin

Určený jak pro nenáročné uživatele, tak pro náročnější fakturanty. Obsluha programu je maximálně zjednodušena tak, aby i uživatel, který není počítačový odborník zvládl vytvořit fakturu, případně ji mohl odeslat jako emailovou přílohu ve formátu PDF.

Pro všechny 

Deny je určen k použití jak pro plátce, tak i neplátce DPH, čímž se stává ideálním pomocníkem pro každého.

Číselník organizací 

Do programu je možné vložit údaje o odběrateli, takže poté stačí zvolit již zadaného odběratele.

Přehledy po ruce

Z vytvořených faktur lze kdykoliv získat přehled vytvořených, proplacených či neproplacených faktur, přehled faktur dle firem atd.

Doplňující evidence skladu 

Program je doplněn malou skladovou evidencí, která Vám ulehčí tvorbu faktur, nenahrazuje však účetní evidenci zásob. 

Zálohování

Samozřejmostí programu je možnost zálohování vložených dat. Prvotně se nastaví cesta pro ukládání záloh. Následně lze data zálohovat pomocí připraveného tlačítka. Zálohování má dvojí význam. Umožňuje provádět zálohu dat pro případ havárie systému a jejich následné obnovení. Druhou možností je zálohu dat používat pro jejich přenos na další počítač s nainstalovaným programem Deny. Pouhou zálohou dat na výchozím počítači a obnovou zálohy na počítači cílovém lze přenést veškerá vložená data.

Sazby DPH

Druhým použitým číselníkem jsou sazby DPH. Po instalaci jsou přednastaveny aktuální sazby dle zákona. Při jejich změně je možné sazby upravovat dle potřeby. Sazby z tohoto číselníku jsou použity při vytváření faktur pro plátce DPH.

Skladová evidence

Pouze doplňující evidence k vystavování faktur.

Program je doplněn malou skladovou evidencí, která Vám ulehčí tvorbu faktur, nenahrazuje však účetní evidenci zásob. Každému evidovanému zboží lze přiřadit až pět prodejních cen dle kategorií zákazníků. Pro větší přehlednost lze zboží zařazovat do Vámi definovaných skupin. Program nabízí k tisku množství přehledů a také tisk ceníku pro komerční účely. Pro zboží, vedené v evidenci je možné sestavovat přehledy dle fakturace jednotlivým odběratelům.

Inventura skladové evidence 

Pro usnadnění inventury lze vytisknout inventurní seznam, a ten použít při fyzické kontrole skladu. 

Seznam základních přehledů 

  1. přehled všech faktur
  2. přehled proplácení faktur
  3. přehled faktur dle firem
  4. přehled faktur dle kritérií
  5. přehled úhrad a dlužníků
  6. přehled faktur po datu splatnosti

Vlastní údaje

Základ programu tvoří několik číselníků, pomocí kterých jsou faktury vytvářeny. Po nainstalování programu se vloží veškeré potřebné údaje o vlastní firmě, které jsou následně použity při generování výsledných faktur. 

Vlastní údaje v programu Cromelin

Texty

Dostupný je i číselník pro opakující se texty na konci faktur. Tyto texty je možné do tohoto číselníku předvyplnit a při vytváření nové faktury vložit pouhým výběrem.

Odběratel

Údaje o odběrateli se vyplní v dalším číselníku. Zde jsou všechny potřebné údaje o konkrétním odběrateli, které se následně vytisknou do výsledné faktury. V případě, že nějaký údaj o odběrateli chybí, nebo není správně, můžete si tento číselník otevřít a požadované údaje opravit. Není nutné tak chybnou faktur vytvářet celou znovu, ale stačí pouze opravit chybu a fakturu znovu vytisknout. V programu Deny je možné vkládat údaje o neomezeném počtu odběratelů. Při následném vytváření nové faktury je potom vždy možné zvolit již zadaného odběratele, nebo přidat dalšího, který ještě v programu nemá svůj záznam. Zvláštní funkce umožňuje stažení dat o odběrateli z internetu dle jeho identifikačního čísla. Není tak nutné všechny jeho údaje vypisovat ručně a máte jistotu, že se doplní vždy aktuální údaje.

Odběratelé v programu Cromelin

Faktura

Základní data se použijí z číselníků programu, ostatní údaje se v tomto formuláři zadají ručně. V horní části se vyplní hlavičkové údaje, v dolní části lze zadat libovolný počet položek. Všechny vložené údaje jsou v programu trvale uchovávány.Po zadání všech potřebných údajů o vytvářené faktuře lze provést její náhled, nebo tisk. V náhledu lze překontrolovat vložené údaje. Použitím volby pro tisk lze fakturu vytisknou na tiskárně, nebo použitím virtuální tiskárny provést export do formátu PDF. V tomto formátu lze fakturu odeslat elektronicky, nebo jiným způsobem zpracovat.

Tvorba faktury v programu Cromelin

Arity

S vedením účetnictví máme zkušenosti již 22 let a od roku 2003 se zabýváme také poskytováním software.

Arity.cz 2018