Tour Operator

Speciálním zakázkovým programem je online systém pro podporu firmy, zajišťující služby Tour operátora. Cílem systému je zajistit veškeré služby klientům v daný čas a na daném místě. Systém je v současnosti určen pouze pro pracovníky firmy Tour operátora. Jednotlivé kanceláře mohou být rozmístěny kdekoliv po světě v cílových destinacích cestovních kanceláří. Jediným předpokladem je dostupnost internetu. V každé kanceláři je instalována klientská aplikace. Data ze všech kanceláří jsou uložena v jednom společném uložišti. Všichni tak vždy pracují nad aktuálními daty.

HLAVNÍ MENU

Menu

Po přihlášení do systému přiděleným jménem a heslem se uživateli zobrazí menu dle obrázku v levé části. Přihlášené uživatele je možné členit do kategorií dle jejich pracovního zařazení. Dle kategorie přihlášeného uživatele jsou následně v menu dostupné pouze odpovídající volby. Zobrazené menu člení činnosti dle věcných celků. Toto menu je pouze orientačním příkladem možné struktury. Navrhováno je vždy dle konkrétního zadání zákazníka. Zobrazeny jsou zde pouze funkční volby používané pro činnost firmy Tour operátora. Další část systému tvoří potřebné číselníky a nastavení. Tato data netvoří hlavní část systému, ale slouží pro usnadnění práce s programem. Jedná se například o číselníky hotelů, cestovních kanceláří, seznam pracovníků firmy Tour operátora, nastavení jejich přístupu do systému a další pomocná data.

 DATABÁZE KLIENTŮ

 Základní část systému tvoří databáze klientů. V této části jsou ke každému klientovi ukládány všechny známé informace. Pro dané období je vždy možné zobrazit přehled s maximem údajů o každém klientovi na jednom řádku. Pro přehlednost je v záhlaví umožněno filtrování vždy za konkrétní měsíc v roce. Příklad přehledu databáze klientů je na následujícím obrázku.

Databaze

 Následující obrázek zobrazuje formulář pro zadání nového klienta nebo editaci vložených údajů. Jsou zde všechny potřebné údaje o klientovi, aby bylo možné zajistit odpovídající služby a transfery. Údaje jako cestovní kancelář nebo hotel jsou vybírány prostřednictvím seznamu z číselníku, ostatní jsou vkládány ručně. V případě, že s klientem cestovní kanceláře cestují i další osoby, je možné je zde zadat také.

DatabazeGUI

 

 

 VÝLETY

Vizuální plánovač výletů je jedním z hlavních forlulářů systému. Jsou zde přehledně zobrazeny zvolené aktivity za každého klienta v daném časovém období. Počátek i konec období lze volitelně nastavit. V horní a levé části jsou umístěny posuvníky pro nastavení měřítka zobrazení. Z tohoto formuláře lze upravovat údaje o klientovi, plánovat jeho aktivity, případně vše vytisknout pro další využití.  Všechny dostupné fukcionality nelze obecně popsat. Jsou programovány zakázkově. Příklad zobrazení dat v plánovači výletů je zobrazen níže.

Vylety

VyletySeznam

DENNÍ ROZVRHY

Jako příklad jedné z dalších částí systému jsou denní rozvrhy. Zde je možné přehledně zobrazit nebo vytiskout všechny naplánované aktivity. Může se jednat o celkový přehled všech aktivit za časové období, nebo seznam úkolů, které má zajistit konkrétní operátor. Příklad je opět uveden zde.

Rozvrh

ZÁVĚREM

Online systém pro podporu činnosti tour operátora je vždy upravován dle konkrétních požadavků zákazníka. Všechny uvedené funkčnosti jsou pouze příklady řešení. V případě zájmu o vytvoření systému pro Vaši firmu bychom provedli analýzu požadavků a návrh vhodného řešení dle konkétních potřeb.