Deny

Základní fakturační program, určený pro nenáročné uživatele, kteří vystavují několik faktur za rok. Mohou jej používat jak plátci DPH, tak i neplátci. Obsluha programu je maximálně zjednodušena tak, aby i uživatel, který není počítačový odborník zvládl vytvořit fakturu.

Vlastní údaje

Základ programu tvoří několik číselníků, pomocí kterých jsou faktury vytvářeny. Po nainstalování programu se vloží veškeré potřebné údaje o vlastní firmě, které jsou následně použity při generování výsledných faktur.

 Deny_1

Sazby DPH

Druhým použitým číselníkem jsou sazby DPH. Po instalaci jsou přednastaveny aktuální sazby dle zákona. Při jejich změně je možné sazby upravovat dle potřeby. Sazby z tohoto číselníku jsou použity při vytváření faktur pro plátce DPH.¨

Texty

Dostupný je i číselník pro opakující se texty na konci faktur. Tyto texty je možne do tohot číselníku předvyplnit a při vytváření nové faktury vložit pouhým výběrem.

Deny_2

 Logo

V případě, že používáte pro prezentaci své firmy i logo, můžete jej tisknout i do faktur, prostřednictvím programu Deny. V nastavení stačí nastavit cestu na soubor s obrázkem loga a při tisku faktury je tento obrázek automaticky vložen do výsledné faktury.

Odběratel

Údaje o odběrateli se vyplní v dalším číseníku. Zde jsou všechny potřebné údaje o konkrétním odběrateli, které se následně vytisknou do výsledné faktury. V případě, že nějaký údaj o odběrateli chybí, nebo není správně, můžete si  tento číselník otevřít a požadované údaje opravit. Není nutné tak chybnou faktur vytvářet celou znovu, ale stačí pouze opravit chybu a fakturu znovu vytisknout. V základní verzi je možné zadat vždy pouze jednoho odběratele. Je zde uchováván odběratel, který byl použit na poslední faktuře. Zakoupením rozšířené verze je možné v programu Deny uchovávat údaje o neomezeném počtu odběratelů. Při následném vytváření nové faktury je potom vždy možné zvolit již zadaného odběratele, nebo přidat dalšího, který ještě v programu nemá svůj záznam.

Deny_3

Faktura

Vlastní vystavování faktur se provádí pomocí tohoto jednoduchého formuláře.

Deny_4

Základní data se použijí z číselníků programu, ostatní údaje se v tomto formuláři zadají ručně. V horní části se vyplní hlavičkové údaje, v dolní části lze zadat libovolný počet položek. Všechny vložené údaje jsou v programu uchovávány až do vystavování další faktury. V rozšířené placené verzi lze opět v programu evidovat neomezené množství faktur. Ve verzi bezplatné je třeba vždy naposledy pořízenou fakturu přepsat novou.

Po zadání všech potřebných údajů o vytvářené faktuře lze provést její náhled, nebo tisk. V náhledu lze překontrolovat vložené údaje. Použitím volby pro tisk lze fakturu vytisknou na tiskárně, nebo použitím virtuální tiskárny provést export do formátu PDF. V tomto formátu lze fakturu odeslat elektronicky, nebo jiným způsobem zpracovat.

Zálohování

Samozřejmostí programu je možnost zálohování vložených dat. Prvotně se nastaví cesta pro ukládání záloh. Následně lze data zálohovat pomocí připraveného tlačítka. Zálohování má dvojí  význam. Umožňuje provádět zálohu dat pro případ havárie systému a jejich následné obnovení. Druhou možností je zálohu dat používat pro jejich přenos na další počítač s nainstalovaným programem Deny. Pouhou zálohou dat na výchozím počítači a obnovou zálohy na počítači cílovém lze přenést veškerá vložená data.

 

Poslání programu Deny

Deny nedosahuje svými možnostmi vlastností špičkových programů v tomto oboru. Není to ani jeho cílem. Je určen především k bezplatnému vytváření reprezentatnívních tisků faktur z jednoduchého programu. Uživatelé i bez větších znalostí výpočetní techniky mají zvládnout občasné vytvoření faktury dobré kvality s dodržením zákonných norem. V případě rozsáhlejší fakturace doporučujeme používat program Faktik nebo Cromelin.