ARGO

Kniha jízd je dalším samostatným programem pro drobné podnikatele.  Úkolem tohoto programu je usnadnit práci při evidenci vozidel, řidičů a především veškerých jízd prostřednictvím těchto dopravních prostředků. Při zadávání jízd se snažíme o maximální zjednodušení práce. Opakovaně vkládaná data jako jsou údaje o vozidlech nebo řidičích jsou do programu zadána pouze jednou. Následně jsou při evidování jednotlivých jízd z těchto číselníků využívána.

Pokud jsou pravidelně prováděny jízdy s jedním cílem, nebo jízdy okružní, mohou se v programu Argo předdefinovat. Následně zvolením této vzorové jízdy a zadáním data uskutečnění se jízda vloží do evidence. Pokud je jízda prováděna pravidelně, stačí zadat dny v týdnu a datumový rozsah a definovaná jízda se v tomto období vygeneruje do knihy jízd. Tímto způsobem lze snadno vytvořit knihu jízd za požadované období s minimální pracností. Zde je uveden náhled formuláře pro vložení vzoru okružní jízdy.

Argo_1

Součástí programu je množství přehledů, jejichž prostřednictvím lze ze zadaných dat získat všechny potřebné údaje.

Poslání programu Argo

Až již jste firma s jedním vozidlem, nebo provozujete celou flotilu, nebudete mít problém s vytvářením knihy jízd. Pravidelné cílové nebo okružní jízdy si předdefinujete a následně dle skutečnosti přenesete do knihy jízd. Nebudete tak trávit většinu času tvorbou knihy jízd, ale užitečnou prací.