Cromelin

Našimi uživateli nejlépe hodnocený fakturační program, určený jak pro nenáročné uživatele, tak pro náročnější fakturanty. Mohou jej používat jak plátci DPH, tak i neplátci. Obsluha programu je maximálně zjednodušena tak, aby i uživatel, který není počítačový odborník zvládl vytvořit fakturu, případně ji mohl odeslat jako e-mailovou přílohu ve formátu PDF. Všechny vytvořené faktury jsou v programu evidovány pro další využití.

 

Vlastní údaje

Základ programu tvoří několik číselníků, pomocí kterých jsou faktury vytvářeny. Po nainstalování programu se vloží veškeré potřebné údaje o vlastní firmě, které jsou následně použity při generování výsledných faktur.

Deny_1

Sazby DPH

Druhým použitým číselníkem jsou sazby DPH. Po instalaci jsou přednastaveny aktuální sazby dle zákona. Při jejich změně je možné sazby upravovat dle potřeby. Sazby z tohoto číselníku jsou použity při vytváření faktur pro plátce DPH.

Texty

Dostupný je i číselník pro opakující se texty na konci faktur. Tyto texty je možné do tohoto číselníku předvyplnit a při vytváření nové faktury vložit pouhým výběrem.

Deny_2

Logo

V případě, že používáte pro prezentaci své firmy i logo, můžete jej tisknout i do faktur, prostřednictvím programu Cromelin. V nastavení stačí nastavit cestu na soubor s obrázkem loga a při tisku faktury je tento obrázek automaticky vložen do výsledné faktury.

Odběratel

Údaje o odběrateli se vyplní v dalším číselníku. Zde jsou všechny potřebné údaje o konkrétním odběrateli, které se následně vytisknou do výsledné faktury. V případě, že nějaký údaj o odběrateli chybí, nebo není správně, můžete si  tento číselník otevřít a požadované údaje opravit. Není nutné tak chybnou faktur vytvářet celou znovu, ale stačí pouze opravit chybu a fakturu znovu vytisknout. V programu Cromelin je možné vkládat údaje o neomezeném počtu odběratelů. Při následném vytváření nové faktury je potom vždy možné zvolit již zadaného odběratele, nebo přidat dalšího, který ještě v programu nemá svůj záznam. Zvláštní funkce umožňuje stažení dat o odběrateli z internetu dle jeho identifikačního čísla. Není tak nutné všechny jeho údaje vypisovat ručně a máte jistotu, že se doplní vždy aktuální údaje.

 

Deny_3

 

Faktura

Vlastní vystavování faktur se provádí pomocí tohoto jednoduchého formuláře.

Vytvoření nové faktury

Základní data se použíjí z číselníků programu, ostatní údaje se v tomto formuláři zadají ručně. V horní části se vyplní hlavičkové údaje, v dolní části lze zadat libovolný počet položek. Všechny vložené údaje jsou v programu trvale uchovávány.

Po zdadání všech potřebných údajú o vytvářené faktuře lze provést její náhled, nebo tisk. V náhledu lze překontrolovat vložené údaje. Použitím volby pro tisk lze fakturu vytisknou na tiskárně, nebo použitím virtuální tiskárny provést export do formátu PDF. V tomto formátu lze fakturu odeslat elektronicky, nebo jiným způsobem zpracovat.

Přehledy

Z průběžně vkládaných faktur lze kdykoliv získat potřebný přehled za požadované období. S využitím připravených přehledů lze po zadání požadovaného období získat potřebný přehled kdykoliv.

Seznam základních přehledů:

  • přehled všech faktur
  • přehled proplácení faktur
  • přehled faktur dle firem
  • přehled faktur dle kritérií
  • přehled úhrad a dlužníků
  • přehled faktur po datu splatnosti

Skladová evidence – jedná se pouze o doplňující evidenci k vystavování faktur.

Program je doplněn malou skladovou evidencí, která Vám ulehčí tvorbu faktur, nenahrazuje však účetní evidenci zásob. Každému evidovanému zboží lze přiřadit až pět prodejních cen dle kategorií zákazníků. Pro větší přehlednost lze zboží zařazovat do Vámi definovaných skupin. Program nabízí k tisku množství přehledů a také tisk ceníku pro komerční účely.

Pro zboží, vedené v evidenci je možné sestavovat přehledy dle fakturace jednotlivým odběratelů.

Inventura skladové evidence

Pro usnadnění inventury lze vytisknout inventurní seznam, a ten použít při fyzické kontrole skladu.

Zálohování

Samozřejmostí programu je možnost zálohování vložených dat. Prvotně se nastaví cesta pro ukládání záloh. Následně lze data zálohovat pomocí připraveného tlačítka. Zálohování má dvojí  význam. Umožňuje provádět zálohu dat pro případ havárie systému a jejich následné obnovení. Druhou možností je zálohu dat používat pro jejich přenos na další počítač s nainstalovaným programem Cromelin. Pouhou zálohou dat na výchozím počítači a obnovou zálohy na počítači cílovém lze přienést veškerá vložená data.

Poslání programu Cromelin

Cromelin je naším nejvíce používaným programem pro tvorbu faktur. S jeho pomocí lze vytvořit i dodací listy, zálohové faktury, nebo faktury s přenesenou daňovou povinností. Na základě dlouholetých zkušeností je zde umožněna tvorba kvalitních faktur s minimální námahou.