Faktik

Program Faktik je určen pro pohodlnou tvorbu faktur. Cílem bylo vytvořit velice jednoduchý program, jehož prostřednictvím lze vytvářet faktury profesionálního vzhledu. Určen je jak pro plátce, tak neplátce DPH.

Samotné vystavování faktur v programu Faktik je velice snadné. Uživatel založí novou fakturu, zvolí odběratele z číselníku a vyplní potřebné položky. Dle zadané konfigurace programu se nastaví ostatní hodnoty faktury. Následně je možné hotovu fakturu zobrazit k náhledu případně vytisknout. Samozřejmostí je uložení faktury ve formátu PDF. K vystavené faktuře je možné vytvořit i příjmový doklad. Pro vystavené faktury je možné v programu Faktik sledovat i jejich proplácení. K tomuto účelu vytvořený přehled umožňuje zobrazit za zvolené období všechny faktury, případně pouze proplacené, nebo neproplacené.

Pro usnadnění  práce s programem obsahuje Faktik uložené číselníky. Uživatel tak nemusí pokaždé vypisovat veškeré udaje například o odběrateli, ale zadá je pouze jednou a následně je pouze vybírá z již vytvořeného seznamu. Číselník firem je jedním ze základních seznamů programu Faktik. K opakovanému použití obsahuje veškeré údaje o odběrateli. Pro usnadnění práce se zadáváním údajů o každém odběrateli je zde k dispozici importní funkce dle identifikačního čísla organizace. Pro vložení organizace do číselníku tak stačí zadat IČ organizace a veškeré údaje jsou do programu Faktik staženy z internetu. Druhou funkcí u organizací je možnost zobrazení polohy organizace na mapě. Pro tuto volbu je opět nutné mít funkční připojení k internetu. U každé organizace umožňuje program Faktik nastavit individuální splatnost. Pokud prodáváte různým odběratelům stejné položky za za různou cenu, je možné každou organizaci zařadit do jedné z pěti cenových kategorií. Dalším číselníkem pro usnadnění práce s programem je seznam aktuálně platných sazeb DPH, které využívá program při vystavování faktur, pokud je dodavatel plátce DPH. Šablony položek jsou třetím číselníkem v programu Faktik. Uživatel si zde může zadat často fakturované položky s až pěti prodejními cenami. Při vystavování nové faktury nemusí uživatel tuto položku vypisovat, ale pouze ji vybere spolu s odpovídající cenou z tohoto číselníku.

Součástí programu Faktik je i množství přehledů. V každém z těchto přehledů se zadá časové období pro zobrazení a další potřebné parametry dle povahy zvoleného přehledu. Výsledný přehled lze zobrazit nebo vytisknout.

Samostatnou částí programu je možnost zálohování dat. Jsou zde patřičné volby pro zazálohování dat a jejich obnovu. Tato záloha slouží především pro bezpečné uložení dat. Může být však použita i pro přenos dat z počítače na počítač.

Program Faktik představuje jednoduchý  nástroj pro tvorbu faktur. S jeho pomocí lze ušetřit spoustu práce s opakovaným vypisováním údajů do faktur. Současně poskytuje přehled o stavu všech vystavených faktur a jejich úhradách.